"Монбат" АД с 24% спад на консолидираната печалба през август

Това е забавяне на спада спрямо минуса от 69,3% за осемте месеца на годината